Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2008

Javascript framework for 2009 :-)

Είμαι μεταξύ :

* Prototype - Scriptaculous

* jQuery

* MooTools

Στο παρελθόν είχα κάνει κάποια πράγματα με Scriptaculous και δεν μπορώ να πω ότι ήταν άσχημη. Ψάχνω για κάτι ελαφρύ, εύκολο, γενικής χρήσης και με όσο γίνεται περισσότερο έτοιμο code-base.

Any ideas ?