Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2005

Αγάπη μου, χάκεψα το μπλέντερ...

... και άλλα τέτοια όμορφα στο www.hackaday.com όπου διάφοροι μυστήριοι χακεύουν ότι περνάει από μέσα του ρεύμα. Το αγαπημένο μου είναι το κρυσταλλικό ραδιόφωνο, φτιαγμένο από σκουπίδια.

Είναι αξιοθαύμαστη η ευφυία κάποιων ανθρώπων που αντιστέκονται στο έτοιμο και στο μασημένο που τους παρέχεται κάθε μέρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επίσης η σειρά άρθρων σχετικά με τα υδατογραφήματα στους εκτυπωτές διαφόρων κατασκευαστών.

[@more@]

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2005

Quick & Dirty Debian Greek Howto

0. Περνάμε τα truetype fonts με apt-get install msttcorefonts

(προσοχή στο Sarge να έχουμε βάλει στο sources.list contrib non-free)

1.
Θεωρούμε ότι το locale el_GR είναι περασμένο, αλλά αν δεν είμαστε
σίγουροι ελέγχουμε με την εντολή locale στην κονσόλα και αν δεν είναι
περασμένο, δίνουμε dpkg-reconfigure locales και περνάμε τα ελληνικά (el_GR)...

2. Φτιάχνουμε το πληκτρολόγιο ρυθμίζοντας κατάλληλα το /etc/X11/XF86Config-4

να έχει στο section του πληκτρολογίου τα παρακάτω:

Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "us,el"
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"

3.
Για Gnome και non-KDE environments και εφαρμογές είμαστε εντάξει... στο
ΚDE όμως είναι πολύ πιθανό να μην μπορούμε να βάλουμε τόνους ... γι
'αυτό κάνουμε το παρακάτω στο :

/etc/X11/Xsession.d/99xfree86-common_start

προσθέτουμε πριν το exec την παρακάτω γραμμή:

export LC_CTYPE="el_GR"

4. Με γειά τα ελληνικά στα Χ

[@more@]