Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2006

Επαγγελματικά δικαιώματα διπλωματούχων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

O Διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ (ΗΜΜΥ) έχει δικαιώματα τα οποία καθορίζονται από:§ το νόμο 6422/1934 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου,του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού»


§ το βασιλικό διάταγμα 16/17-3-1950


§ το προεδρικό διάταγμα 372/1997 άρθρο 2 (ΦΕΚ 243Α) «Μετονομασία τμήματος και Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης»ΠΔ 372/1997 άρθρο 2 (ΦΕΚ 243Α)


Ο πτυχιούχος του Τμήματος οριζόμενος ως «Διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών» έχει τη δυνατότητα, να ασχολείται με τη μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, συντήρηση, έρευνα, επίβλεψη λειτουργίας και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τα πάσης φύσεως ηλεκτρονικά και υπολογιστικά συστήματα, τις εγκαταστάσεις τους και τις εφαρμογές τους γενικότερα στους επιστημονικούς τομείς:


α) της Ηλεκτρονικής, ιδίως δε των ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων όπως σχεδιασμός αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων, αισθητήρια, ηλεκτρονικά συστήματα ισχύος, ολοκληρωμένα κυκλώματα, ηλεκτροακουστικά συστήματα, συστήματα μετρήσεων και επεξεργασίας δεδομένων οπτοηλεκτρονικές συσκευές και οι εφαρμογές αυτών.


β) των Τηλεπικοινωνιών και των Τηλεπικοινωνιών Συστημάτων, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ιδίως η ενσύρματη ή ασύρματη επικοινωνία ή μετάδοση πληροφοριών, τα κέντρα μεταγωγής, τα ενσύρματα ή ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας, τα συστήματα πολυπλεξίας, η κινητή τηλεφωνία τα δορυφορικά συστήματα και κάθε άλλη ανάλογη εφαρμογή αυτών.


γ) των Πληροφορικών Συστημάτων, στον οποίο περιλαμβάνονται οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ως μέσα αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών, η σχεδίαση ή η κατασκευή και η εφαρμογή τους σε παραγωγική, λειτουργική ή άλλη διαδικασία ή η παροχή υπηρεσιών στη βιομηχανία, στην οργάνωση γραφείων ή υπηρεσιών, στις τηλεπικοινωνίες, στις εκδόσεις, στις ηλεκτρονικές συσκευές. Με τον όρο Πληροφορικά Συστήματα νοούνται οι αρχιτεκτονικές υπολογιστών, περιφερειακές μονάδες, έμπειρα συστήματα, τεχνολογία λογισμικού, επικοινωνία χρήστη Η/Υ, τηλεματική, πολυμέσα.


δ) των Συστημάτων, ιδίως δε των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνων και των πάσης φύσεως εφαρμογών του.BIOMHXANIA:


Το πλαίσιο απασχόλησης ενός διπλωματούχου ΗΜΜΥ στη βιομηχανία καθορίζεται από τα παραπάνω προεδρικά και βασιλικά διατάγματα (Π.Δ. 372/1997 και Β.Δ. 16/17-3-1950 αντίστοιχα)καθώς και τον νόμο 6422/1934. Συνοπτικά οι περιοχές δραστηριοποίησης των διπλωματούχων μηχανικών στη βιομηχανία είναι:- Σχεδιασμός και μελέτη προϊόντων μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής.


- Σχεδιασμός και μελέτη εγκαταστάσεων κτιρίων και βιομηχανιών.


- Παραγωγή - χρήση - διανομή - εξοικονόμηση ενέργειας.


- Πάσης φύσεως τεχνική επίβλεψη.


- Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.


- Διοίκηση προσωπικού.


- Μελέτες νέων επενδύσεων και βιωσιμότητας τους.


- Μελέτες προστασίας του περιβάλλοντος - διάθεση αποβλήτων.


- Ελεγχος ποιότητας προιόντων και εγκαταστάσεων.


- Χρονικός προγραμματισμός τεχνικών εργασιών.


- Συντήρηση εγκαταστάσεων


- Πυρασφάλεια στη βιομηχανία
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:


Οι διπλωματούχοι ΗΜΜΥ μπορούν να απασχοληθούν στην ΒΆ βάθμια εκπαίδευση (κλάδος ΠΕ19 και κλάδος ΠΕ12-50), στην μεταλυκειακή (ΙΕΚ, Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εφόσον διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και πενταετή επαγγελματική εμπειρία (ως καθηγητές εφαρμογών σε ΤΕΙ) ή ως καθηγητές ΑΕΙ/ΤΕΙ εφόσον διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα.

ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ:
Επιπρόσθετα σύμφωνα με τον οδηγό νέων μηχανικών του ΤΕΕ:


”Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι , Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Ναυπηγοί Μηχανικοί.
Εχουν απεριόριστο δικαίωμα μελέτης και επίβλεψης ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων κτιριακών έργων.Όσον αφορά τις μελέτες δημόσιων έργων μπορούν να υπογράψουν:
α) Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Ηλεκτρονικές.
β) Μελέτες Βιομηχανιών.
γ) Περιβαλλοντικές Μελέτες.

Ειδικά για τις μελέτες δημοσίων έργων:

Η αναφορά αυτή δεν είναι δεσμευτική και δεν ορίζεται από το νόμο. Μηχανικοί μπορούν
να εγγραφούν και σε άλλες κατηγορίες αν αποδειγμένα έχουν σπουδές ή εμπειρία στο
γνωστικό αντικείμενο αυτών.


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ:


Επιπρόσθετα, πρέπει να τονιστεί ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο για τα έργα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ο έλεγχος και τα κεκτημένα δικαιώματα τα οποία έχουν οι υπόλοιπο συνάδελφοι μηχανικοί στα δημόσια έργαΠερισσότερες πληροφορίες μπορεί κάποιος να βρει στο άρθρο του συνάδελφου Μιχάλη Μπαλαντίνου στη δ/νση: http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=42ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ:


Οι μηχανικοί απόφοιτοι ανωτάτων σχολών μπορούν να αναλαμβάνουν την επίβλεψη της κατασκευής, εγκατάστασης, συντήρησης ανελκυστήρων.Επιπρόσθετα, εν συντομία, οι διπλωματούχοι ΗΜΜΥ επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως:


- Μηχανικοί ασφάλειας και υγιεινής σε βιομηχανίες


- Μηχανικοί ελέγχου ποιότητας


- Πραγματογνώμονες και εκτιμητές αξίας


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:


Ιστοσελίδα ΤΕΕ


Επαγγελματικός Οδηγός για Νέους Μηχανικούς (ΤΕΕ 2004)


Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος (ΕΠΕ) http://www.epe.org.gr


Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2006

Αγαπητό μου blog...

ναι σε έχω γράψει στα παλαιά μου τα υποδήματα αλλά -υπόσχομαι- ότι από εδώ και στο εξής θα είμαι τυπικός και τακτικός και τουλάχιστον κάθε δεύτερη μέρα θα ρίχνω και κάτι μέσα :-)