Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2008

Νέα γενιά spam :-)

Αν μη τι άλλο έχουν φαντασία οι spammers


Beijing Olympics cancelled, moved to Atlanta

Heath Ledger beat Christian Bale in popularity

Heart transplant kid kills 10, shots himself

Escape artist gets caught shopping

Three weeks of thunderstorm coming

Super earthquake detected

Gangs join protests against tax laws